ការថែរក្សាធម្មតា

ការរៀបរាប់កំហុស: ការធ្នូដោយផ្នែក

    មាតិកាថែទាំ: អគ្គីភ័យមាត់ aging.Tungsten ការខូចខាតអេឡិចត្រូតទៅ។

    វិធីសាស្រ្តក្នុងការថែរក្សា: ជំនួសអគ្គីភ័យដាក់អេឡិចត្រូតមាត់ស្តែន


សំណួរឥឡូវ
  • * CAPTCHA: សូមជ្រើស រថយន្ត

WhatsApp Online Chat !