ការប្តេជ្ញាចិត្តសេវា

 ការប្តេជ្ញាចិត្តសេវា

 យើងផ្តល់ជូននូវសេវាការមកដល់ 24 ម៉ោង, ការគាំទ្រនិងការថែទាំដោយឥតគិតបច្ចេកវិទ្យាប្រចាំឆ្នាំ។
     យើងនឹងណែនាំការជួសជុលវត្ថុរបស់អតិថិជនតាមទូរស័ព្ទខណៈពេលលើសពី quarantee, ឬយើងនឹងមកដល់នៅក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីជួយ maintance ប្រសិនបើចាំបាច់។


សំណួរឥឡូវ
  • * CAPTCHA: សូមជ្រើស យន្តហោះ

WhatsApp Online Chat !