පොදු හැඟීමක් නඩත්තු

වරදක් විස්තරය: මෙම අර්ධ චාප

    නඩත්තු අන්තර්ගතයට: මුක්ත කට aging.Tungsten ඉලෙක්ට්රෝඩය හානි.

    නඩත්තු ක්රමය: ටංස්ටන් ඉලෙක්ට්රෝඩය .replace ගිනි මුඛය වෙනුවට


NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා හවුස්

WhatsApp Online Chat !