වෙල්ඩින් උපකරණ කුඩා කල්පවත්නා වට ප්රමාණය

කෙටි විස්තරය:

වෙල්ඩින් උපකරණ කුඩා කල්පවත්නා වට ප්රමාණයක් මෙම කැණීමේ කාර්ය මණ්ඩලය බලය ප්රභවය එකමුතු වූ සහාය භාවිතය (එනම් ආගන් ඇතුළු / ගෑස් පලිහ වෙල්ඩින් / ප්ලාස්මා වෙල්ඩින් එකමුතු කර ඇත) වෙන් කර තිබේ. එය කල්පවත්නා හා වට ප්රමාණය තුනී තහඩු වැඩ කෑල්ලක් සඳහා එකමුතු කිරීමට කටයුතු කිරීමට වඩා පහසු හා suitbale වේ.  


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

වෙල්ඩින් උපකරණ කුඩා කල්පවත්නා වට ප්රමාණය

මෙම කැනීම් කටයුතු කාර්ය මණ්ඩලය බලය ප්රභවය එකමුතු වූ සහාය භාවිතය (එනම් ආගන් ඇතුළු / ගෑස් පලිහ වෙල්ඩින් / ප්ලාස්මා වෙල්ඩින් එකමුතු කර ඇත) වෙන් කර තිබේ.

එය කල්පවත්නා හා වට ප්රමාණය තුනී තහඩු වැඩ කෑල්ලක් සඳහා එකමුතු කිරීමට කටයුතු කිරීමට වඩා පහසු හා suitbale වේ.

79b934fe07 79bf13f6b7 db8e14e1dd ddc7db57b8

 


 • පසුගිය:
 • ඊලඟ:

 • අපට ඔබේ පණිවුඩය යවන්න:

  NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා හවුස්

  ආශ්රිත නිෂ්පාදන

  NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා කොඩිය

  WhatsApp Online Chat !