பொது அறிவு பராமரிப்பு

பால்ட் விளக்கம்: பகுதி வில்

    பராமரிப்பு உள்ளடக்கம்: தீ வாய் aging.Tungsten மின்முனையானது பாதிப்பு.

    பராமரிப்பு முறை: டங்க்ஸ்டன் மின்முனையானது .replace தீ வாய் பதிலாக


விசாரனை இப்போது
  • * கேப்ட்சா: தேர்ந்தெடுக்கவும் டிரக்

WhatsApp Online Chat !